Ayla DemirAyla Demir
Ayla Demir
Okul Ortaokul
Adı Soyadı Ayla Demir
Branşı Görsel Sanatlar

Sanat yaratıcı düşünceyi, yaratıcı sorun çözme becerilerini, hızlı ve doğru karar verme yetisini, analitik düşünmeyi ve neden sonuç ilişkisi kurma yeteneklerini geliştirir. Ayrıca çocuklarda duyarlılığı, motor becerilerini, dil yetilerini ve sosyal becerileri geliştirmede de önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerimin başta resim olmak üzere çeşitli sanat dallarında çalışmalar yaparak onların yaratıcılıklarını artırmaya ve kendi yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik etmeyi hedeflemekteyim.

Lisans: Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği (2001-2005)

Ayşe TarhanAyşe Tarhan
Ayşe Tarhan
Okul Ortaokul
Adı Soyadı Ayşe Tarhan
Branşı Türkçe Öğretmeni

Çalışma Hedefleri

Eğitim, bir iletişim ve etkileşim sürecidir. Hedefim bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak çağdaş eğitim anlayışı ile onların hem sosyal başarılarını hem de başarılarını en üst düzeye ulaştırmak ve en ileriye taşımaktır. İnsani değerlerin farkında olan bireyler olmalarını sağlamaktır. Hedeflerine ulaşmada yol gösterici olup her alanda öğrencilerimizin geleceklerine ışık tutmaktır. Kendine güvenen, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, kararlı, ne istediğini bilen, yaratıcı, başarılı nesiller yetiştirmektir.

Bahri AkgünBahri Akgün
Bahri Akgün
Okul Ortaokul
Adı Soyadı Bahri Akgün
Branşı Görsel Sanatlar Öğretmeni

Eğitim

Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Çermik Lisesi (1999-2003)

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi,Görsel Sanatlar Öğretmenliği (2007-2011)

Anadolu Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği (2016)

Çalışma Hedefleri

Özel İngiliz Kültür Okulları'nda öğrencilerimi hayatımın her anında yaşayarak ve tecrübelerle edinmiş olduğum ve yeniliklere açık bir perspektifle sanatsal ve sosyal yönleri güçlü, özgüveni yüksek ve başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyorum. Bulunduğumuz zamanın ve geleceğin koşullarını da dikkate alarak hazırladığım ve yaptırdığım çalışma ve projelerle öğrencilerimin yaratıcılıklarını, yeteneklerini ve kendilerini keşfetmelerini sağlarken bir taraftan da da toplumsal değerleri önemseyen bireyler olarak yetişmelerini sağlama idealindeyim.

Gülden AkbulutGülden Akbulut
Gülden Akbulut
Okul Ortaokul
Adı Soyadı Gülden Akbulut
Branşı Fen Bilgisi Öğretmeni

Eğitim

Bismil Lisesi (1997-2000)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (2002-2007)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi (2009-2010)

Çalışma Hedefleri

Yenilikçi, araştırmacı, disiplinli bir eğitimci olarak çeşitli dershane, özel okul ve devlet okullarındaki 10 yılı aşkın deneyimlerimi Özel Diyarbakır İngiliz Kültür Koleji’ndeki öğrencilerimle paylaşıyorum. Öğrenci odaklı eğitim felsefesinden yola çıkarak çalışma arkadaşlarım, okul yönetimi ve velilerle işbirliği içinde sosyal, özgüvenli, araştırmacı öğrenciler yetiştirmeye çalışıyorum. Fen alanında uygulama ve laboratuar derslerinin öneminden hareketle teorik bilgilerin mutlaka deneylerle pekiştirilmesi, hayatla ilişkilendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Alanımı ve öğrencilerimi çok seviyor, mesleğimi sevgi ile gerçekleştiriyorum.

Hasret CinaklıHasret Cinaklı
Hasret Cinaklı
Okul Ortaokul
Adı Soyadı Hasret Cinaklı
Branşı Matematik Öğretmeni

Eğitim

Lise                 : Ziya Gökalp Süper Lisesi (2010-2014)

Lisans             : Muş Alparslan Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü (2014-2018)

Y. Lisans        : Muş Alparslan Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü (2018-2020)

 

 

Çalışma Hedefleri

Matematik, bilimde olduğu kadar günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunların çözümünde da kullandığımız önemli ve etkin bir araçtır. Bu nedenle; öğrencilerimi derslere aktif olarak katarak matematik derslerini yapılandırmacı yaklaşımla işlemekteyim. Çocukları daha yaratıcı, daha üretken, daha girişimci ve daha esnek düşünebilen bireyler olarak yetiştirmemiz gerektiğine inanıyorum.

İlyas Esmerİlyas Esmer
İlyas Esmer
Okul Ortaokul
Adı Soyadı İlyas Esmer
Branşı Rehber Öğretmen

Eğitim

Lise: Fatih Lisesi (1994-1997)

Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü (1994-1997)

Yüksek Lisans: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tezsiz) (2006-2007)

Sertifikalar

Temel Psikoloji

Aile Danışmanlığı

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Çalışma Hedefleri

Özel Diyarbakır İngiliz Kültür Okulları'nda okuyan öğrencilerimin öğrenme süreçlerini takip ederek öğrenci, okul idaresi, öğretmen ve velilerimize öğrencinin akademik alanlarındaki öğrenme eksikliklerinin farkına varmalarını sağlamak, tamamlama ve destek çalışmaları yapmalarına rehberlik etmek, öğrencilerin TEOG, LGS ve diğer sınavlarda başarılarına destek olmak temel hedeflerim arasında yer almaktadır. Dicle Fırat'daki eğitim-öğretim sürecine paralel olarak öğrencilerin hayata hazırlanmaları, farkındalık geliştirmeleri, çözüm odaklı olmaları ve kendilerini tanımalarına destek vererek huzurlu, mutlu bireyler olmalarını sağlarken velilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimine bu konuda destek olmaktayım.

İlyas Esmerİlyas Esmer
İlyas Esmer
Okul Ortaokul
Adı Soyadı İlyas Esmer
Branşı Rehberlik Öğretmeni

Lisans             : Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü (1994-1997)

Y. Lisans        : Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tezsiz) (2006-2007)

 

 

Çalışma Hedeflerim

Öğrencilerimin öğrenme süreçlerini takip ederek öğrenci, okul idaresi, öğretmen ve velilerimize öğrencinin akademik alanlarındaki öğrenme eksikliklerinin farkına varmalarını sağlamak, tamamlama ve destek çalışmaları yapmalarına rehberlik etmek, öğrencileri, LGS ve diğer sınavlarda başarılarına destek olmak temel hedeflerim arasında yer almaktadır. Eğitim-öğretim sürecine paralel olarak öğrencilerin hayata hazırlanmaları, farkındalık geliştirmeleri, çözüm odaklı olmaları ve kendilerini tanımalarına destek vererek huzurlu, mutlu bireyler olmalarını sağlarken velilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimine bu konuda destek olmaktayım.

İshak Işıkİshak Işık
İshak Işık
Okul Ortaokul
Adı Soyadı İshak Işık
Branşı Beden Eğitimi

Ünlü Antik düşünür Platon’a göre “zihinsel eğitim ve bedensel yetilerini en güzel bağlayan ve onları en ölçülü şekilde ruhun hizmetine sokan, tam eğitilmiş ve uyum sağlamış insandır”. Günümüzde de geçerli olan bu görüş beden eğitimi öğretmeni olarak benim de eğitim anlayışımı oluşturmaktadır. Beden Eğitimi dersleri çocukların bedensel ve iskelet sistemlerinin gelişmesine yardımcı olmanın yanı sıra çocukların birbirleriyle iletişim kurma becerileri ve sorumluluk edinme, kendine güven ve akademik başarılarını da birlikte getirmektedir.

Lisans: Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu (2009-2013)

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Adalet Yüksek Okulu (2015-2017)

M. Deniz YıldızM. Deniz Yıldız
M. Deniz Yıldız
Okul Ortaokul
Adı Soyadı M. Deniz Yıldız
Branşı Matematik Öğretmeni

Eğitim

Lise              : Diyarbakır Fatih Lisesi (1995-1998)

Lisans           : Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü

                       (1998-2003)

 

Çalışma Hedefleri

Matematik derslerini yaparak ve yaşayarak öğretme, çağın ihtiyaçlarına uygun, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, yeniliğe açık, sorgulayan nesiller yetiştirmeyi hedeflemekteyim. Öğretmenlerin öğrencilerin bilişsel yeteneklerini anlamadıkları takdirde etkili bir şekilde öğretemediklerine inanıyorum. Ayrıca eğer öğretmenler çocukların önceki biliş bilgisine yeni bir bilişsel yapıyı bağlayabilirlerse, öğrenciler bilgiyi temsil ettiği ilişkilerle daha fazla bağlantı kurabilirler. Bu nedenle öğrencilerimi her yönüyle iyi tanıyıp her birinin bireysel özelliklerine göre metotlar geliştirerek eğitim vermekteyim.

M. Sadık BirtaneM. Sadık Birtane
M. Sadık Birtane
Okul Ortaokul
Adı Soyadı M. Sadık Birtane
Branşı Matematik Öğretmeni

Eğitim

Lise           : Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi (1965-1968)

Lisans        : Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü

                    (1968-1971)

İş Tecrübeleri

Erciş Lisesi (1971-1974)

Diyarbakir Lisesi (1975-1976)

Silvan Lisesi (1976-1981)

Silvan Milli Egemenlik Okulu (1991-1993)

Ali Emiri Ortaokulu (1993-1998)

Diyarbakir dersaneleri (1998-2005)

İngiliz Kültür Koleji (2009-2020)

 

Çalışma Hedefleri

Yaklaşık 50 yıllık mesleki tecrübelerimi ve bilgi birikimlerimi öğrencilerime maksimum düzeyde aktarmanın yanı sıra topluma faydalı bireyler yetiştirmek ideallerimin arasındadır.

Mahir UğurMahir Uğur
Mahir Uğur
Okul Ortaokul
Adı Soyadı Mahir Uğur
Branşı Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Eğitim

Lise           : Malatya Akçadağ Kepez Lisesi (1994-1997)

Lisans        : Malatya İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü (2005-2009)

                    Yan Branş: Malatya İnönü Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği (2005-2009)

Y. Lisans   : Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Bölümü

                    (2014-2016)

 

Çalışma Hedefleri

Eğitim gördüğüm sosyal bilgiler ve dil alanlarındaki birikimlerimi, sınıf ortamında oluşturduğum katılımcı atmosferde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak öğrencilerimi en donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamayı hedeflemekteyim.

Serdar AyazSerdar Ayaz
Serdar Ayaz
Okul Ortaokul
Adı Soyadı Serdar Ayaz
Branşı Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Eğitim

Lise                 : Ergani Anadolu Öğretmen Lisesi (1998-2002)

Lisans             : Dicle Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği (2002-2006)

 

Çalışma Hedefleri

Fen Bilimleri programına uygun kazanımlar kazandırmanın yanı sıra bilimle özdeşleşen, bilimi deneysel yöntemlerle açıklayabilen ve teknolojiyi yakından takip eden bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyim.

Serkan ÇelebiSerkan Çelebi
Serkan Çelebi
Okul Ortaokul
Adı Soyadı Serkan Çelebi
Branşı Türkçe Öğretmeni

Eğitim

Lise: Yunuz Emre Lisesi

Lisans: Gaziantep Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2007-2011)

Eğitim Hedefleri

Öğretmen, öğrencilere ilham veren ve onları peşinden sürükleyen kişidir. Öğrencinin motivasyonunu arttırarak başarı düzeyini en üst seviyeye çıkarandır. Bir eğitimci olarak en büyük hedefim, bireysel farklılıklar taşıyan öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamaktır. Kendisinin ve yeteneklerinin farkında olan öğrenci çevresine de farkındalık yaratır, özgüveni artar. Özel Diyarbakır İngiliz Kültür Koleji ailesi olarak temel hedefimiz; başarılı, üretken,sağduyulu ve kendine güvenen bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımız bizim aynalarımız ve toplumun geleceğini belirleyen yeni kuşaklardır. Bizler, onları en iyi şekilde yetiştirme sözüyle çıktığımız bu yola haklı bir gururla devam etmekteyiz. Gülen gözlerle bakan çocuklarımızla hepinizi selamlıyoruz.

Sino Bewar Tekbaş Sino Bewar Tekbaş
Sino Bewar Tekbaş
Okul Ortaokul
Adı Soyadı Sino Bewar Tekbaş
Branşı Müzik Öğretmeni

Eğitim

Lise: Hakkari Gazi Mustafa Kemal Lisesi (2005-2009)

Lisans: Dicle Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü (2012-2016)

İlgi Alanları

Klasik Gitar, Piyano, Şan Eğitimi, Perküsyon, Koro Şefliği

Yürüttüğü Çalışmalar

Yetenek Yarışmaları, O Ses Dicle Fırat Yarışması, Çok Dilli Korolar, Bilim Şenliği, 1. Sınıflar Okuma Bayramı Etkinlikleri, Yıl Sonu Koro Çalışmaları, Anaokulu Koro Çalışmaları

Çalışma Hedefleri

Özel Diyarbakır İngiliz Kültür Okulları'nda öğrencilerimi, çağdaş eğitim anlayışı çerçevesinde, müziğin geçmişten günümüze kültürel yapısı, diğer alanlarla ilişkisi; sosyal içeriği, psikolojik özelliği, eğitim niteliği konularındaki birikimlerle yetiştirmeyi ve geliştirmeyi, her çocuğun en az bir enstrüman çalmasını ve bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarda çocukları yeterli seviyeye ulaştırarak müziksel kişilik özelliklerini şekillendirmeyi hedefliyorum. Bireylerin ve toplumların icra ettikleri ve dinledikleri müzikler onların müziksel kişiliklerini ortaya koyar. Müziksel kişilikleri de toplumun bilim, teknik, sanatsal ve kültürel gelişmişlik düzeyini belirler. Bu önemli noktayı dikkate alarak Diyarbakır İngiliz Kültür Koleji'nde verdiğim müzik dersleri, kurslar ve koro çalışmalarıyla öğrencilerime özgün bir müzik kişiliği kazandırmayı amaçlıyorum.

Uğur KayırılanUğur Kayırılan
Uğur Kayırılan
Okul Ortaokul
Adı Soyadı Uğur Kayırılan
Branşı Fen Bilgisi Öğretmeni

Eğitim

Lise: Atatürk Lisesi (2002-2004)

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü (2007-2011)

 

Çalışma Hedefleri

Fen öğrenen öğrenciler için yapabilecek en önemli şeylerden birinin, Feni mümkün olduğu kadar günlük yaşamla ilişkilendirmesi gerektiğine inanan bir eğitimciyim. Öğrenciler kendileriyle ilişkilendiremedikleri soyut konular karşısında ilgisiz olacaklarından derste başarıları da düşük olmaktadır. Deneyler ve diğer uygulamalı aktivitelerle sınıfta derslerin akıcı geçmesi sağlandığı gibi aynı zamanda öğrenciler bilim ile ilgilenmeyi ve uzun vadede öğrenmeyi sağlamaktadır. Son on yıldır özel okul tecrübelerimde öğrencilerimin laboratuar derslerinde çok daha iyi performans gösterdiklerini gördüm. Bu nedenle sınıfımda mümkün olduğu kadar çok sayıda uygulamalı çalışmalar yürütmeyi planlamaktayım.

Uğur KorkmazUğur Korkmaz
Uğur Korkmaz
Okul Ortaokul
Adı Soyadı Uğur Korkmaz
Branşı Basketbol Antrenörü