Öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin başında doğru kurulmuş okul-veli işbirliği doğrultusunda ebeveyn katılımı gelmektedir. Yapılan araştırmalar, öğrencilerin ev ortamıyla ilgili faktörlerinin öğrenci başarısındaki dağılımın % 33'ünü oluşturduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğrenci başarısında aile katılımı önemlidir. Öğrencilerin başarısında ebeveyn etkisi ve okul merkezli aile katılım programlarının etkisi üzerinde çok sayıda araştırma yapmış olan William Jeynes’e göre düzenli olarak yüksek akademik hedefler sunan aileler, çocukların oyun zamanlarını ve ödevlerini sürekli denetleyen diğer ebeveynlerden daha büyük bir etkiye sahip olduğunu ileri sürmektedir.

 

Çocukların eğitim süreçlerinde velilerden ev ortamında ödev yapma, tekrar etme, kitap okuma, vakitlerini etkin ve verimli kullanma konularında çocuklara rehberlik etmeleri beklenmektedir. Çocukların gelişimleri ile ilgili gözlem ve önerilerini düzenli olarak öğretmen ve okul idaresi ile paylaşmaları eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı işlemesinde önemlidir.

Okul Aile Birliği